Trainingen voor werkers in de GGz

Begeleiding van een cliënte met een dissociatieve identiteitsstoornis